Členové kapely

 
 

Pavel Barták - zpěv,kytara,fókačky  

 
 

 

Blanka Bartáková - zpěv,perkuse  

 
 
 
 

Jan Prokop - zpěv,kontrabas 

 

 

 

Dorotka Bartáková - zpěv,housle

 

           

 

 

 

 

Kontakt

country kapela Otisk Nový Rychnov
775 314 590
blanka.bartakova@quick.cz